Level 1 Item Studia doktoranckie
Level 2 Item Rekrutacja
Level 3 Item Rekrutacja 2018/2019
Level 4 Item Uchwała nr 160/2017/2018 Senatu UAM z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2018/2019
Level 4 Item Zarządzenie nr 416/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich
Level 3 Item Rekrutacja 2017/2018
Level 4 Item Zarządzenie nr 416/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich
Level 3 Item Rekrutacja 2016/2017
Level 4 Item Uchwała nr 315/2016 Senatu UAM z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2016/2017
Level 4 Item Zarządzenie nr 416/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich
Level 3 Item Rekrutacja 2015/2016
Level 4 Item Uchwała nr 215/2015 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2015/2016
Level 4 Item Zarządzenie nr 416/2014/2015 Rektora UAM z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich
Level 3 Item Rekrutacja 2014/2015
Level 4 Item Uchwała nr 129/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/2015
Level 4 Item Zarządzenie nr 204/2013/2014 Rektora UAM z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
Level 4 Item Uchwała nr 146/2014 Senatu UAM z dnia 26 maja 2014 r. o zmianie Uchwały nr 129/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w spr. warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akad. 2014/2015
Level 4 Item Zarządzenie nr 253/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012
Level 3 Item Rekrutacja 2013/2014
Level 4 Item Uchwała nr 54/2013 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2013/2014
Level 4 Item Zarządzenie nr 253/2010/2011 Rektora UAM z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie badań lekarskich uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012
Level 2 Item Sprawy socjalno-bytowe
Level 3 Item Świadczenia pomocy socjalnej
Level 3 Item Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Level 4 Item Zarządzenie Nr 123/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM"
Level 4 Item Zarządzenie Nr 301/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Level 3 Item Kredyty studenckie dla doktorantów
Level 4 Item Zarządzenie nr 181A/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego dok
Level 4 Item Informacje MNiSW
Level 2 Item Ubezpieczenie zdrowotne
Level 2 Item Wykłady ogólnouniwersyteckie
Level 3 Item Rok akademicki 2017/2018
Level 4 Item Kształcenie psychopedagogiczne
Level 5 Item Wykłady
Level 5 Item Warsztaty
Level 5 Item Oferta dla doktorantów niestacjonarnych
Level 4 Item Wykłady ogólnouniwersyteckie
Level 5 Item Semestr zimowy
Level 5 Item Semestr letni
Level 3 Item Rok akademicki 2016/2017
Level 4 Item Kształcenie psychopedagogiczne
Level 4 Item Wykłady ogólnouniwersyteckie
Level 4 Item Wykłady ogólnouniwersyteckie - semestr letni
Level 3 Item Rok akademicki 2015/2016
Level 4 Item Rok akademicki 2015/2016 – semestr letni
Level 4 Item Rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
Level 4 Item Kształcenie psychopedagogiczne
Level 4 Item Pracownia Pytań Granicznych
Level 2 Item Mobilność doktorantów
Level 3 Item The Lifelong Learning Programme Erasmus
Level 3 Item Program MOST
Level 3 Item Obcokrajowcy na studiach doktoranckich/ Foreigners on Ph. D.
Level 4 Item Informacje o studiach doktorankich (wersja angielska)/ Information about Ph. D. (English version)
Level 4 Item Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Level 4 Item Biuro Uznawalności Wykształcenia
Level 2 Item Kontakt
Level 2 Item Samorząd Doktorantów
Level 2 Item Regulamin studiów doktoranckich
Level 3 Item Regulamin studiów doktoranckich ważny do 30 września 2012 r.
Level 4 Item Regulamin studiów doktoranckich na UAM - tekst jednolity
Level 4 Item Uchwała nr 52/2006 Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich
Level 5 Item Załącznik - regulamin studiów doktoranckich na UAM
Level 4 Item Uchwała nr 111/2007 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 4 Item Uchwała nr 129/2007 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2007r. z sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 4 Item Uchwała nr 224/2008 Senatu UAM z dnia 28 sierpnia 2008 r. z sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 4 Item Uchwała Nr 77/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 4 Item Uchwała nr 176/2010 Senatu UAM z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 3 Item Regulamin studiów doktoranckich ważny od 1 października 2012 roku
Level 4 Item Uchwała nr 208/2015 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich - nowy
Level 4 Item Uchwała nr 130/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich
Level 2 Item Kodeks etyki doktorantów
Level 2 Item Opłaty
Level 3 Item Zarządzenia - opłaty
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2018/2019 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie Nr 200/2017/2018 Rektora UAM z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze ZIMOWYM w roku akademickim 2018/2019
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2017/2018 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie nr 153/2017/2018 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze LETNIM w roku akademickim 2017/2018
Level 5 Item Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora UAM z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze ZIMOWYM w roku akademickim 2017/2018
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2016/2017 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie Nr 508/2015/2016 Rektora UAM z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017
Level 5 Item Zarządzenie Nr 43/2016/2017 Rektora UAM z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2015/2016 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie Nr 395/2014/2015 Rektora UAM z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2014/2015 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie Nr 204/2013/2014 Rektora UAM z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
Level 5 Item Zarządzenie Nr 374a/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2013/2014 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie nr 75/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014
Level 5 Item Zarządzenie nr 165/2013/2014 Rektora UAM z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2012/2013 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie Nr 349/2011/2012 Rektora UAM z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013
Level 5 Item Zarządzenie nr 41/2012/2013 Rektora UAM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013
Level 5 Item Zarządzenie nr 58/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 41/2012/2013 w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2011/2012 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie nr 243/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012
Level 5 Item Zarządzenie Nr 305/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2010/2011 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie Nr 140/2009/2010 Rektora UAM z dnia 08.04.2010 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011
Level 5 Item Zarządzenie Nr 203/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 03.01.2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2010/2011
Level 4 Item Zarządzenia Rektora UAM w roku akad. 2009/2010 dot. opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
Level 5 Item Zarządzenie nr 93/2009/2010 z dnia 9 września 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 41/2008/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010
Level 5 Item Zarządzenie Nr 117/2009/2010 Rektora UAM z dnia 28.12.2009 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 31565
Level 3 Item Zarządzenie nr 5/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2016 w sprawie wysokości opłaty za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów doktoranckich w UAM
Level 3 Item Zarządzenie nr 429/2014/2015 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM -nowość
Level 3 Item Zarządzenie nr 298/2011/2012 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta w UAM w Poznaniu
Level 3 Item Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu UAM z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w UAM
Level 3 Item Załącznik do wniosku o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone przez uczelnię usługi edukacyjne
Level 2 Item Akty prawne
Level 3 Item Ustawy i rozporządzenia
Level 4 Item Aktualne
Level 4 Item Archiwalne
Level 3 Item Uczelniane
Level 4 Item Regulamin studiów doktoranckich
Level 5 Item Regulamin studiów doktoranckich ważny do 30 września 2012 r.
Level 6 Item Regulamin studiów doktoranckich na UAM - tekst jednolity
Level 6 Item Uchwała nr 52/2006 Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich
Level 7 Item Załącznik - regulamin studiów doktoranckich na UAM
Level 6 Item Uchwała nr 111/2007 Senatu UAM z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 6 Item Uchwała nr 129/2007 Senatu UAM z dnia 25 czerwca 2007r. z sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 6 Item Uchwała nr 224/2008 Senatu UAM z dnia 28 sierpnia 2008 r. z sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 6 Item Uchwała Nr 77/2009 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 6 Item Uchwała nr 176/2010 Senatu UAM z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich
Level 5 Item Regulamin studiów doktoranckich ważny od 1 października 2012 roku
Level 6 Item Uchwała nr 208/2015 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich - nowy
Level 6 Item Uchwała nr 130/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu studiów doktoranckich
Level 4 Item Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
Level 4 Item Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 4 Item Zarządzenie Nr 196/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w zakresie nanotechnologii na Wydziale Fizyki
Level 4 Item Zarządzenie Nr 195/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich w zakresie nanotechnologii na Wydziale Chemii
Level 4 Item Zarządzenie Nr 194/2017/2018 Rektora UAM z dnia 29.03.2018 roku w sprawie utworzenia Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii „HighChem”
Level 4 Item Zarządzenie Nr 191/2017/2018 Rektora UAM z dnia 23.03.2018 roku w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich Innovative language research in interdyscyplinary perspective: psychology, sociology and technology Wydziale Anglistyki
Level 4 Item Zarządzenie Nr 67/2016/2017 Rektora UAM z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie utworzenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii „ChemInter”
Level 4 Item Zarządzenie nr 545/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich w UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 309/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie biologii, chemii i fizyki na Wydziale Chemii
Level 4 Item Zarządzenie nr 229/2013/2014 Rektora UAM z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich na Wydz. Filologii Polskiej i Klasycznej
Level 4 Item Zarządzenie nr 221a/2013/2014 Rektora UAM z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii
Level 4 Item Zarządzenie nr 218/2013/2014 Rektora UAM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki
Level 4 Item Zarządzenie nr 130/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 roku w sprawie organizacji szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla doktorantów w UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 129/2012/2013 Rektora UAM z dnia 13 września 2013 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsłu
Level 4 Item Zarządzenie nr 45/2012/2013 Rektora UAM z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki
Level 4 Item Zarządzenie nr 359/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM, upoważnienia do podpisywania umów i miejscu ich przechowywania
Level 4 Item Zarządzenie nr 353/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić zasady punktacji ECTS
Level 4 Item Zarządzenie nr 352/2011/2012 Rektora UAM z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza, zgodnie z którym należy sporządzić opis efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Level 4 Item Zarządzenie nr 305/2011/2012 Rektora UAM z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie w semestrze letnim w roku akademickim 2011/2012
Level 4 Item Zarządzenie Nr 301/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Level 4 Item Zarządzenie nr 298/2011/2012 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta w UAM w Poznaniu
Level 4 Item Zarządzenie nr 221/2010/2011 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ust. regulaminu organizacji staży zagr. w ośr. akademickich UE w ramach projektu pt. "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości." Projekt współfinansowany z UE w ram
Level 4 Item Zarządzenie nr 220/2010/2011 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu pt. "UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości." Projekt współfinansowany z UE w ramach E
Level 4 Item Zarządzenie nr 181A/2010/2011 Rektora UAM z dnia 1 października 2010 roku w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego dok
Level 4 Item Zarządzenie Nr 123/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM"
Level 4 Item Zarządzenie nr 110/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2009 rr w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w repozytorium AMUR rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 4 Item Zarządzenie nr 92/2009/2010 Rektora UAM z dnia 1 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki
Level 4 Item Zarządzenie nr 56/2008/2009 w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Level 2 Item Stypendium doktoranckie
Level 3 Item Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich
Level 4 Item Aktualne
Level 5 Item Zarządzenie nr 386/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM
Level 4 Item Archiwum
Level 5 Item Zarządzenie nr 358/2011/2012 Rektora UAM z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM
Level 3 Item Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Level 4 Item Aktualne
Level 5 Item Zarządzenie nr 385/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 4 Item Archiwalne
Level 5 Item Zarządzenie nr 366/2011/2012 Rektora UAM z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w UAM
Level 2 Item Stypendium dla najlepszych doktorantów
Level 3 Item Informacje ogólne
Level 3 Item Stypendium Ministra a stypendium Rektora
Level 3 Item Wnioski
Level 3 Item Zarządzenia zmieniające KRYTERIA w poszczególnych jednostkach
Level 3 Item Zmiany KRYTERIÓW do 2014/2015 roku akademickiego
Level 4 Item Zarządzenie nr 523/2015/2016 Rektora UAM z dnia 3 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 440/2014/2015 Rektora UAM z dnia 30 września 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 340/2014/2015 Rektora UAM z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 335/2013/2014 Rektora UAM z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 334/2013/2014 Rektora UAM z dnia 26 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 306/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
Level 4 Item Zarządzenie nr 300/2013/2014 Rektora UAM z dnia 8 lipca 2014 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 219/2013/2014 Rektora UAM z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 215/2013/2014 Rektora UAM z dnia 16 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 186/2013/2014 Rektora UAM z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 155/2013/2014 Rektora UAM z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 153/2013/2014 Rektora UAM z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w spr. ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 136/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 135/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 97/2012/2013 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM w Poznaniu
Level 4 Item Zarządzenie nr 81/2012/2013 Rektora UAM z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 46/2012/2013 Rektora UAM z dnia 07 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2010/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM
Level 4 Item Zarządzenie nr 283/2010/2011 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów UAM w Poznaniu
Level 5 Item Regulamin stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Level 2 Item Świadczenia pomocy socjalnej
Level 2 Item Stypendia ministerialne
Level 2 Item Inne stypendia
Level 3 Item Granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo
Level 3 Item Stypendium Naukowe im. Anny Pasek
Level 3 Item Stypendia Funduszu Rodziny Kulczyków w roku 2013
Level 3 Item Stypendia w ramach Programu Stypendialnego ISP „Nauka i Społeczeństwo”
Level 3 Item Stypendia im. Jana Kulczyka w roku 2015
Level 2 Item Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Level 2 Item Repozytorium AMUR
Level 2 Item Struktura organizacyjna UAM
Level 2 Item Książka adresowa
Level 2 Item Biuro Karier
Level 2 Item USOS Web
Level 2 Item Poczta przez WWW
Level 1 Item Kontakt
Level 1 Item 404 / Strony nie znaleziono
Level 1 Item Prawa kolumna
Level 2 Item MOST wiosna2014
Level 2 Item MNiSW
Level 2 Item NCBIR
Level 2 Item NCN
Level 2 Item CK
Level 2 Item PKA
Level 2 Item Ubezpieczenie NNW
Level 2 Item UAM moją uczelnią 2012 - rozstrzygnięcie
Level 2 Item Bezpłatne szkolenia SWPS
Level 2 Item Obywatele nauki
Level 2 Item Granty na badania
Level 2 Item Poldoc
Level 2 Item MOST poznański
Level 3 Item Poznański MOST
Level 2 Item MOST 2015
Level 2 Item Badanie Jakości Kształcenia
Level 2 Item MOST 2015 jesień
Level 2 Item MOST rekrutacja 2018

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.