Uchwała nr 52/2006 Senatu UAM z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich
Uchwała nr 52/2006
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 24 kwietnia 2006 r.

z sprawie regulaminu studiów doktoranckich

Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r - Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/, Senat UAM stanowi co następuje:

§ 1

Senat UAM uchwala regulamin studiów doktoranckich stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała Senatu UAM wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 października 2006 roku.

R e k t o r
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

 

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.