Stypendium Naukowe im. Anny Pasek

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek kierowane jest do młodych, polskich naukowców (podejmujących tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej) stosujących w swych badaniach narzędzia i techniki systemów informacji geograficznej (GIS) lub teledetekcji środowiska.

Stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach, tak by wyjazdy zagraniczne były dla nich możliwością rozwoju naukowego lub szansą interesującego wypoczynku, a nie przykrą koniecznością emigracji zarobkowej.

Stypendium w wysokości 45 000 PLN podzielone jest na dwie nierozerwalne części: grant badawczy – 20 000 PLN, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego, oraz stypendium personalne – 25 000 PLN, pozostające w gestii Stypendysty.
Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Firmy ESRI Polska.

Informacje o stypendium dostępne są na stronie Fundacji: www.annapasek.org/stypendium 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.