Zarządzenie nr 92/2009/2010 z dnia 1 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki

Zarządzenie Nr 92/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 września 2009 roku
w sprawie utworzenia studiów doktoranckich
na Wydziale Matematyki i Informatyki

Na podstawie art. 199 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 Regulaminu studiów doktoranckich, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 52/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich zarządzam:


§ 1

Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Matematyki i Informatyki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.