Uchwała nr 176/2010 Senatu UAM z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich

Uchwała nr 176/2010
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie zmian w regulaminie studiów doktoranckich


Na podstawie art. 196 ust. 2 w związku z art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym. /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami/ Senat UAM w Poznaniu uchwala następujące zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:

§1

Uchyla się § 17.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. 1 i 3 statutu UAM.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.