Wymiana międzyuczelniana-oferta stypendialna
Wiadomość, opublikowana 27-10-2017

Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach umów międzyuczelnianych do niżej wymienionych Uniwersytetów:

Uniwersytet w Liège (Belgia) - 3 osoby na 10 dni

 • Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie (Czechy) - 6 osób na 5 dni
 • Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach (Grecja) - 2 osoby na 7 dni
 • Uniwersytet w Greifswaldzie: 6 osób na 5 dni

Wyjazdy do Brna i Liège przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów UAM, natomiast wyjazdy do Salonik przeznaczone są wyłącznie dla pracowników naukowych.

W przypadku wyjazdu do wszystkich ośrodków akademickich koniecznym warunkiem jest nawiązanie wcześniejszych kontaktów naukowych.

Wszystkie wyjazdy do w/w ośrodków mogą zostać zrealizowane w roku kalendarzowym 2018.
Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy):

 1. oferta skierowana do wszystkich jednostek UAM:
  • pobyt naukowo-badawczy 1-miesięczny - 5 osób (pracownicy naukowi i doktoranci, też z IFG)
  • pobyt naukowo-badawczy 5-miesięczny - 1 osoba (pracownicy naukowi i doktoranci, też z IFG)
  • wakacyjny kurs języka niemieckiego - 4 osoby (tylko studenci studiów I i II stopnia, oprócz studentów germanistyki).
 2. oferta skierowana wyłącznie do Instytutu Filologii Germańskiej UAM:
  • lektorat języka niemieckiego dla cudzoziemców - 1 osoba/rok
  • 4 tygodnie pobytu naukowo-badawczego dla doktorantów - 2 osoby
  • wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów - 4 osoby (germanistyka)
  UWAGA: nabór wniosków do Uniwersytetu w Kilonii zacznie się 1 marca 2018 r.
  Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy): 10 pracowników naukowych na 5-dniowy pobyt naukowo-badawczy w 2018 r..
  Stypendia do Kilonii (oprócz kursu wakacyjnego, który zwykle odbywa się na przełomie lipca i sierpnia) zostaną przyznane na rok akademicki 2018/2019 i mogą zostać zrealizowane najwcześniej we wrześniu 2018, o ile strona zapraszająca wyrazi na to zgodę. W przypadku ubiegania się o stypendium 1 i 5-miesięczne wymagane jest nawiązanie wcześniejszych kontaktów naukowych.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur na wszystkie stypendia na załączonym formularzu Zgłoszenie kandydata.

Dodatkowo, w przypadku pracowników i doktorantów ubiegających się o stypendium na pobyt naukowo-badawczy w Kilonii, należy również wypełnić formularz Wissenschaftlicher Lebenslauf.

Wysłanie pracownika naukowego lub doktoranta wiąże się z koniecznością przyjęcia przez Wydział gościa z uczelni partnerskiej - opłacenie zakwaterowania oraz zapewnienia diet pobytowych w czasie pobytu na UAM.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 grudnia br.

Dodatkowe informacje:

Dział Współpracy z Zagranicą
Collegium Historicum
Belgia: mgr Joanna Domagała
tel. 061/829 44 75, e-mail: zadarko@amu.edu.pl
Czechy i Niemcy: mgr Joanna Janas
tel. 061/829 44 34, e-mail: joannaj@amu.edu.pl
Grecja: mgr Karolina Choczaj
tel. 061/829 4385, e-mail: karmench@amu.edu.pl


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.