Konkurs na stanowisko: wykonawca (doktorant)
Wiadomość, opublikowana 25-07-2017

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko: wykonawca (doktorant) w projekcie badawczym nr 2016/23/B/ST10/00762 pt. „Odporność zbiorowisk mchów Sphagnum: reakcja na holoceńskie zmiany klimatu i wpływ na tempo akumulacji węgla w ombrotroficznych górskich torfowiskach w Centralnej Europie” kierownik projektu: dr hab. Mariusz Gałka, prof. UAM.

Kandydaci winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, u Pani Katarzyny Piotrowskiej:

- kwestionariusz osobowy
- życiorys
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 133, Poz. 833).
- odpis dyplomu magisterskiego
- wykaz osiągnięć naukowych
- zdjęcie

I przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na niestacjonarne studia doktoranckie.
 
Wymagania:

- ukończone studia przyrodnicze na kierunku np.: geografia, biologia, geologia, ochrona środowiska,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,  
- podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne w pracy laboratoryjnej,
- gotowość wyjazdów na staże zagraniczne i konferencje naukowe,
- mile widziane doświadczenie/udokumentowana wiedza w postaci publikacji lub szkoleń w zakresie rekonstrukcji paleoekologicznych lub ekosystemów torfowiskowych.

Stypendium w ramach programu grantu NCN: 2200 zł/miesięcznie przez okres 34 m-cy.

Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:

- prace laboratoryjne: przygotowanie i analiza prób w badaniach paleobotanicznych i geochemicznych;
- Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań;
- Przygotowywanie publikacji naukowych;
- Prezentowanie uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych.

Termin składania dokumentów upływa dnia 1 września 2017 r.
Rozmowa kwalifikacyjna dnia 14 września 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela: dr hab. Mariusz Gałka, prof. UAM, e-mail: galka@amu.edu.pl

Informację wprowadził/a: Jacek Zwoliński

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.