Szczepionki SARS-CoV-2

Otrzymaliśmy informację, że wszyscy doktoranci mają zostać zapisani do systemu POLon. Oznacza to, że niezależnie od trybu i roku studiów doktoranckich jest możliwość uzyskania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Formularz z zapisami jest aktywny tylko do 23.59 dzisiaj: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAkmhEjKX37mFFlFxIN-rA9uBUMDFXMk03QkZaT1VLQlZKTjBLS0k3NFBNVS4u%26fbclid%3DIwAR1mHgVmcG8DHfBXeXk3jGTGJl2EmpDDh2Q0wV_mEI7SOngm99o1BzuMH0M&h=AT1D_CU4B-8k4pY86HQVrXqHnMnlZPcaAe2yW5k-wd6mb37u9VdvO0RCf3fsS6eg-H1JhciIpq8y5ApaxGxicdQRxefDKwQ_87OuTVf79RwKsUzrFzX0nRFPvBJPWmRSZuCj&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1HRQgmWxG3xGV5oB7LGSLv2RpzbzDMCBVuph4WZ9dTY1TooIzWw7q8olixHQhUdljZ9avESI2NQVTkMbLNM_udeyw8enVXW15xjGeUTRM8n9niFAOOs-2NJFLQopwuRhlw2RGWQR5VOSldX7aGIxMXS9_3jSukfOCvQxV2DFcP7w

Zachęcamy też do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów:

Szczepionki SARS-CoV-2https://www.facebook.com/KRDedupl/posts/5022518937820903?cft[0]=AZXWLlPPf3f8W3SF-l_ZqP8HciQjQ6k_2sBgxSNtu9Ntee8RBVyawaBHEwDe1pX08RZSnpKzaNzgRRq1fE0d6ZKtDUcgmA93oDtLbzYGL6OTc9fhNcH54SJb8kop-8pDLF4DSQF-DjFUp1ZsqGEbqhdztJ48XaT69EGH_iZJIFau8R-SvPykJIiu91VtFC68F2o&tn=R]-R

Zaproszenie na „Koncert Noworoczny”

Zapraszamy serdecznie całą społeczność Doktorantek i Doktorantów UAM na koncert noworoczny! Nie ukrywajmy, 2020 rok obfitował w wiele niepewności i wyzwań. Sprawmy, aby początek nowego roku był wyjątkowy i warty zapamiętania. Z tej okazji przygotowaliśmy wspaniały Koncert Noworoczny, który odbędzie się 25.02 o godz. 18.00. Wydarzenie odbędzie się online. Niesamowita muzyka filmowa oraz otoczenie naszej Alma Mater podkreślą doniosłość wydarzenia. Link do wydarzenia na platformie MS Teams zostanie udostępniony wkrótce.

Nabór przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich

Trwa nabór do Rad Szkół Doktorskich. W związku z nadchodzącą reorganizacją Szkoły Doktorskiej UAM i utworzeniem pięciu odrębnych szkół doktorskich, Sejmik Doktorantów UAM będzie miał prawo do wybrania pięciu przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich, po jednym do Rady każdej ze szkół:1) Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze,2) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,3) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,4) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych,5) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.Doktorantów I i II roku, którzy chcieliby reprezentować nasze środowisko w tych Radach zachęcamy do rejestrowania swoich kandydatur przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Formularz będzie aktywny do środy 3 lutego br. do godziny 23:59.Do zadań rady szkoły doktorskiej należy w szczególności:1) opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;2) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;3) wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;4) dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;5) wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;6) określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;7) ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu z dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

ZASADY I KRYTERIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Doktorantki i Doktoranci, zgodnie ze złożoną obietnicą, pragniemy przedstawić wam zasady i kryteria oceny śródokresowej. Podczas gdy zasady są jednakowe dla całej Szkoły Doktorskiej, kryteria są różne w zależności od dziedziny i dyscypliny. Szczegółowe wytyczne znajdziecie pod adresem: https://amu.edu.pl/doktoranci/zasady-oceny-srodokresowej-w-szkolach-doktorskich.

Szkolenie „Jak przygotować dobry wniosek do NCN”

Piątek, 5 lutego 2021 o 11:30 UTC+01 – 12:30 UTC+01   Szkolenie dla doktorantów dedykowane przygotowaniu wniosku do konkursu NCN Preludium   Szkolenie na platformie Teams poprowadzi kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska   Wszystkie szkolenia będą odbywały się w zespole Oferta konkursowa 2021 [poprzednia nazwa Oferta konkursowa jesień 2020].   Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o kontakt mailowy: annsta4@amu.edu.pl   Jeśli są już Państwo członkiem w/w zespołu wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu.

How to prepare a good project proposal?

Piątek, 5 lutego 2021 o 13:00 UTC+01 – 14:30 UTC+01 A seminar for PhD students willing to prepare Preludium project proposal   The seminar will be led by dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska – the Head of the Grant Application Support   The seminar will be available for the members of the Oferta konkursowa 2021 team (MS Teams).   To join the team, contact dr Stachowiak -Szrejbrowska annsta4@amu.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Doktorantki do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0. Jest to cykl warsztatów skierowany do całej społeczności akademickiej.Przesyłamy Państwu link do aplikacji MS Teams, gdzie odbywać się będą poszczególne webinary oraz plakat ze szczegółowym harmonogramem zaplanowanych warsztatów.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5MGU2YjctMjAxMC00YThlLWJlZTMtOTkyZGMyNzEyNWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b90ed450-4787-4d6b-b0d3-b4137b12eee9%22%7d

Bardzo liczymy na Państwa obecność!

Dni Doktoranta UAM

Zapraszamy na pierwszą edycję wyjątkowego wydarzenia na naszym Uniwersytecie – Dni Doktoranta UAM, które odbędą się 16-17 grudnia 2020 roku w formie zdalnej na MS Teams.Mamy dla Was dwa dni intensywnych szkoleń, wykładów i warsztatów o bardzo zróżnicowanej tematyce. Obecność potwierdzili Jej Magnificencja Rektor prof. Bogumiła Kaniewska oraz Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów prof. Przemysław Wojtaszek.

Możecie uczestniczyć wybranych przez siebie zajęciach – tych, których potrzebujecie lub ich tematyka Was zainteresuje.Będziecie mogli dowiedzieć się: jak zainteresować studentów treścią nauczania w dobie przekazywania wiedzy zdalnie, jak postępować w przypadku, gdy w zajęciach bierze udział student z niepełnosprawnością, jak dobrze publikować, w jakich konkursach grantowych możecie aplikować, a także jak zdobyć stypendium Fulbrighta. Będziecie mieli też możliwość zgłębić wiedzę z zakresu prawnych aspektów doktoratu.Szczegółowy harmonogram oraz informacje o tym, jak dołączyć do poszczególnych zajęć zamieścimy już wkrótce, sprawdzajcie nasz Facebook, stronę internetową (www.phd.amu.edu.pl) oraz Waszą pocztę.

Wydłużony termin wnioskowania o stypendium rektora

W związku z możliwością aplikowania przez osoby na V roku studiów doktoranckich o przyznanie Stypendium Rektora, zmianie uległ harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków – termin składania wniosków przedłużony został do 2 grudnia 2020 r. Więcej informacji na stronie: https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2.

Komunikat ws. składania i przyznawania wniosków o stypendium rektora w przypadku przedłużeń studiów doktoranckich

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Pragniemy poinformować, że istnieje możliwość otrzymania Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w przypadku tych z Was, którzy uzyskali pierwsze przedłużenie studiów. Warunki przyznania stypendium w tym przypadku się nie zmieniają – mogą je tym samym otrzymać te osoby na studiach doktoranckich, które uzyskały bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów oraz wykazały się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. Powyższe informacje potwierdzone zostały opinią radców prawnych UAM.

Stypendium rektora

Informujemy, że można składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021. Wszelkie informacje znajdziecie w adresie poniżej, znajdujący się regulamin, harmonogram postępowania oraz kryteria dla poszczególnych wydziałów i katedr:

https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2

Przypominamy, że o stypendium mogą ubiegać się doktoranci ze studiów doktoranckich.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2020/2021 podstawowy termin składania wniosków mija 27 listopada 2020 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora (plik do pobrania na dole strony).
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.